Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Individuele ergotherapie behandeling

Uw hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende gebieden in de ontwikkeling van uw kind.

Door observatie of onderzoek in de leefomgeving van uw kind worden zijn/haar mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. De individuele hulpvraag van u of van uw kind staat bij ons centraal.

Binnen onze praktijk worden de meeste behandelingen vanuit de zorgverzekeraar vergoed, op indicatie van een huisarts, specialist of consultatiebureauarts of schoolarts.


Ondersteuning aan leerkrachten

Het kan zijn dat u als leerkracht bij een individuele leerling of in de groep problemen constateert op het gebied van zitten, fijne motoriek of werkhouding. Het is mogelijk om hiervoor onze praktijk, Ergo & ik, in te schakelen. Wij bieden u een aantal producten aan die in onderstaande blokken worden toegelicht.


Behandeling en advies in WLZ-instellingen

Heeft u als zorgverlener in een WLZ-instelling te maken met een cliënt waarbij de verzorging, het eten, spelen of het verplaatsen belemmeringen of stresssituaties opleveren? Dan kan een observatie en probleemanalyse door een ergotherapeut u mogelijk verder helpen. Wij bieden u een aantal producten aan die in onderstaande blokken worden toegelicht.

Samen voor ouder en kind

Ouder-Kind-Zorg (OKZ)in de eerste lijn in Enschede

Binnen Gezondheidscentrum Oosterpoort vindt 4 keer per jaar het OKZ overleg plaats. In dit mulidisiplinair overleg worden actuele thema's voor de eerstelijnszorg ten aanzien van ouder en kind besproken, worden ervaringen rondom behandel/onderzoeksmethodes uitgewisseld en vindt er intervisie plaats over kinderen die door verschillende disciplines worden behandeld. De verschillende disciplines weten van elkaar welke zorg zij kunnen bieden, zodat eventuele doorverwijzing op een effectieve manier plaats vindt. Als een kind door verschillende disciplines wordt behandeld, wordt de behandeling op elkaar afgestemd. De achterliggende gedachte hierbij is dat samenwerking (in intercollegiale sfeer) leidt tot een kwalitatief betere en doelmatige zorgverlening voor ouder en kind. 

Deelnemende disciplines:

Kinderfysioteam Enschede, Ergo & ik kinderergotherapie, KlinkR logopedie, Plettenburg Dieetadvies, De Boomhut praktijk voor orthopedagogie, Vlinder je mee tekentherapie.

Jeugdteam Kompas Hengelo

Het Jeugdteam Kompas is voor ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar waarbij er vragen zijn over gezondheid en ontwikkeling. Meerdere zorgverleners kijken naar uw vraag en geven gezamenlijk advies. Op die manier wordt er vanuit verschillende achtergronden, zo mogelijk in een keer een goed advies gegeven over wat er aan de hand is, wat er gedaan kan worden en op welke manier.

Deelnemende disciplines: 

Jeugdarts GGD Twente, Huisartsenpraktijk Wind en Bruns, kinderfysiotherapeut Fysiotherapie Kompas, Ergo & ik kinderergotherapie, Psychologiepraktijk Martine Spijker, Logopedie Direct, Diëtistenpraktijk Twente, POH-Jeugd, Orthopedagood GGD Twente.