Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voorziening op maat

Advisering en aanvraag van een individuele voorziening ten behoeve van de verzorging in een WLZ instelling

Inhoud
Veel van uw cliënten op het dagverblijf of de woonvorm waar u werkt maken op deze plek gebruik van individuele voorzieningen. Om de verzorging, het verplaatsen, zitten en liggen van uw cliënt op het dagverblijf of in de woonvorm te optimaliseren is het van belang dat deze voorzieningen regelmatig geëvalueerd worden en tijdig vervangen worden.

Doel
Het doel is om ouders en hulpverleners praktisch te ondersteunen in de zorg voor kinderen en jongeren met meervoudige problematiek. Door het analyseren van het probleem waar men tegenaan loopt en adviezen te geven in de wijze van handelen, benadering van de cliënt, en de omgeving wordt getracht het functioneren van de cliënt te optimaliseren. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Voor wie
Voor ouders en hulpverleners in de zorg aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of motorische beperking.

Procedure
Het consult bestaat uit de volgende stappen:
-Observatie in de groep (30 minuten)
-Individuele observatie van de activiteit waarop de hulpvraag gebaseerd is (30 minuten)
-Doornemen dossier voor verheldering problematiek met toestemming van de ouders (15 minuten)
-Inzetten direct beschikbare hulpmiddelen of adviezen (30 minuten)
-Mondelinge overdracht aan ouders en/of groepsleiding (30 minuten)
-Indien gewenst kan van de interventie een schriftelijke rapportage gemaakt worden met hierin de conclusies van de observaties, voorgestelde interventies en reeds verstrekte adviezen of ingezette middelen. (45 minuten)
-Contact leveranciers voor het uitzoeken van het juiste middel, het inzetten van proefmiddelen, uitproberen en individueel instellen van de voorziening.(duur nader te bepalen)
-Opstellen van een ergotherapeutisch verslag waarin op basis van de probleemanalyse een programma van eisen wordt opgesteld, wat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de aanvraag van de voorziening bij de betalende instantie. (45 minuten)

Waar en wanneer
Observatie vindt plaats in de instelling, deels in de groep, deels individueel.
Tijdstip in overleg.

Kosten
Indien de voorziening alleen gebruikt wordt op de instelling komen de kosten van de gehele procedure voor rekening van de instelling.
De tijdsbesteding bij het contact met de leveranciers is niet van te voren vast te stellen, maar is van vele factoren afhankelijk.

De basiskosten zijn gebaseerd op ons uurtarief van €75,-. Dit komt neer op €360,- exclusief de uren die in verband met het benaderen en afspraken maken met leveranciers besteed worden. Deze zullen achteraf in rekening gebracht worden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. klik hier