Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Observatie zintuiglijke prikkelverwerking

Observatie zintuiglijke prikkelverwerking ten behoeve van de begeleiding en verzorging van kinderen in een WLZ instelling

Inhoud
Onze zintuigen zorgen ervoor dat we iets zien, voelen, ruiken, horen of proeven. Hierdoor krijgen we informatie over ons eigen lichaam en de wereld om ons heen. De waarneming via onze zintuigen is vaak een aanleiding voor ons om wat te gaan doen of juist niet te doen.

Zintuiglijke prikkelverwerking is het vermogen om efficiënt en adequaat te kunnen reageren op prikkels vanuit het eigen lichaam en vanuit de omgeving. Een goed werkend zintuiglijk systeem is van belang voor het opnemen van informatie, het richten van de aandacht, het veilig voelen en waarschuwen bij gevaar. Het verwerken en verbinden van deze informatie zorgt ervoor dat we adequaat kunnen reageren op de wereld om ons heen.
Problemen op dit gebied kunnen zich uiten in houterige motoriek, hyperactiviteit , onhandigheid, slechte concentratie, gedragsproblematiek (bijvoorbeeld teruggetrokken of agressief gedrag ), bewegingsangst en een verstoorde alertheid.

Wanneer een kind met een verstandelijke en/of motorische handicap gedrag laat zien waarvan het vermoeden bestaat dat deze ten grondslag ligt aan een moeizame prikkelverwerking kan het team rondom het betreffende kind een hulpvraag formuleren. Enkele voorbeelden:
Welk zintuigelijk profiel past bij onze cliënt?
Ons cliënt vertoont stress bij het verzorgen hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij/zij minder last heeft van stress?
Onze cliënt is aan tafel erg onrustig. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Doel
Er wordt gekeken of er sprake is van een verstoorde prikkelverwerking en welke zintuigen voor de meeste problemen zorgen. Tevens wordt er gekeken welk systeem bij het kind juist sterk is, waar het kind van geniet. Het kind kan daardoor zo optimaal mogelijk functioneren in zijn woon- en leefomgeving.

Procedure:
-Telefonische intake (30 minuten)
-Toesturen Sensory Profile
-Observatie in de groep (60 minuten)
-Interview groepsleiding m.b.t. dagprogramma (60 minuten)
-Rapportage (30 minuten)
-Nabespreking, vaststellen interventies (45 minuten)

Voor wie:
Begeleiders van cliënten met een verstandelijke en/of meervoudige handicap;

Kosten
€250 euro exclusief reiskosten


Waar en wanneer
Datum en tijdstip wordt in overleg bepaald.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier. klik hier