Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Individueel onderzoek zintuiglijke prikkelverwerking

Inhoud
Onze zintuigen zorgen ervoor dat we iets zien, voelen ,ruiken, horen of proeven. Hierdoor krijgen we informatie over ons eigen lichaam en de wereld om ons heen. De waarneming via onze zintuigen is vaak een aanleiding voor ons om wat te gaan doen of juist niet te doen.

Zintuiglijke prikkelverwerking is het vermogen om efficiënt en adequaat te kunnen reageren op prikkels vanuit het eigen lichaam en vanuit de omgeving. Een goed werkend zintuiglijk systeem is van belang voor het opnemen van informatie, het richten van de aandacht, het veilig voelen en waarschuwen bij gevaar. Het goed kunnen waarnemen van zintuiglijke informatie. Het verwerken en verbinden van deze informatie zorgt ervoor dat we adquaat kunnen reageren op de wereld om ons heen.
Valt er bij u in de groep een kind op doordat het altijd net anders reageert dan de andere kinderen? Een naar het lijkt overdreven reactie op prikkels uit de omgeving of juist onvoldoende reactie op prikkels? Heeft het kind moeite met de interactie met andere leerlingen of met de omgeving? Laat het kind opvallende gedragingen, reacties of handelingen zien? Dan kan het zijn dat er bij dit kind iets anders verloopt in de verwerking van zintuiglijke prikkels.

Wilt u weten hoe u deze leerlingen hierbij zou kunnen helpen?

Bij de leerling waarbij u twijfel hebt over het zintuiglijk systeem kan een screening door een ergotherapeut zinvol zijn.
Voorafgaand aan de screening zal u als leerkracht gevraagd worden een vragenlijst in te vullen, die u geheel ingevuld moet hebben op het moment van de screening.
De screening bestaat uit een observatie van de leerling in de groep tijdens een werkles, een moment van vrijspelen en eventueel een gym-, of handvaardigheidles, afhankelijk van het probleem dat door u gesignaleerd is. Tijdens de telefonische intake zal dit bepaald worden.

Van de bevindingen tijdens de observatie in de groep en de uitkomsten uit de vragenlijst wordt een verslag gemaakt. Hierin wordt het functioneren van het kind beschreven, maar zullen vooral adviezen en tips aan u als leerkracht/begeleider beschreven worden.
Mochten de bevindingen hiertoe aanleiding geven dan zal geadviseerd worden tot vervolgonderzoek, waarbij door zowel leerkracht als ouders een uitgebreidere vragenlijst zal moeten worden ingevuld om de zintuiglijke prikkelverwerking breder in kaart te brengen of een advies omtrent het inzetten van extra zorg voor deze leerling.

Procedure:
-Telefonische intake. (30 minuten)
-Toesturen school vragenlijst en ouder vragenlijst.
-Observatie in de groep tijdens een werkles, een vrij spel moment en een gym- of handvaardigheid les (60 minuten).
-Rapportage (60 minuten).
-Nabespreking observatie en vragenlijst (60 minuten).

Voor wie?
Voor leerlingen in groep 1 t/m 8 van het basis-, speciaal basis- of speciaal onderwijs.

Waar en wanneer
Datum en tijdstip wordt in overleg bepaald.

Kosten en opgave
€225,- exclusief reiskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier. klik hier