Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Consultatie

Consult ergotherapie binnen een dagverblijf of woonvorm gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg.

Inhoud
Wanneer u merkt dat uw cliënt niet optimaal functioneert in zijn of haar omgeving kan een consult ergotherapie helpen om inzicht te krijgen in het functioneren van uw cliënt. Van hieruit zal oplossingsgericht advies en training gegeven worden.

De consultatie kan gericht zijn op:
Het aanleren, trainen of vereenvoudigen van dagelijkse handelingen (deze kunnen te maken hebben met het zitten, verplaatsen, verzorgen, spelen, eten).

  • Het geven van instructie of advies aan groepsleiding en/of verzorgers.
  • Het ondersteunen in het zoeken naar, aanvragen van en omgaan met hulpmiddelen in de verzorging.
  • Het observeren van de zintuiglijke prikkelverwerking. Van hieruit zullen praktische adviezen gegeven worden ter ondersteuning van het dagelijks handelen.

Doel
Het doel is om ouders en hulpverleners praktisch te ondersteunen in de zorg voor kinderen en jongeren met meervoudige problematiek. Door het analyseren van het probleem waar men tegenaan loopt en adviezen te geven in de wijze van handelen, benadering van de cliënt, en de omgeving wordt getracht het functioneren van de cliënt te optimaliseren.

Voor wie
Voor ouders en hulpverleners in de zorg aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of motorische beperking.

Procedure
Het consult bestaat uit de volgende stappen:
-Observatie in de groep (30 minuten)
-Individuele observatie van de activiteit waarop de hulpvraag gebaseerd is (30 minuten)
-Doornemen dossier voor verheldering problematiek met toestemming van de ouders (15 minuten)
-Inzetten direct beschikbare hulpmiddelen of adviezen (30 minuten)
-Mondelinge overdracht aan ouders en/of groepsleiding (30 minuten)
-Indien gewenst, kan van de interventie een schriftelijke rapportage gemaakt worden met hierin de conclusies van de observaties, voorgestelde interventies en reeds verstrekte adviezen of ingezette middelen. (45 minuten)

Waar en wanneer
Observatie vindt plaats in de instelling, deels in de groep, deels individueel.
Tijdstip in overleg.

Kosten
€175,- , exclusief reiskosten en exclusief de schriftelijke rapportage. De kosten voor de schriftelijke rapportage bedragen €55,-.

NB
Indien uit de eerste consultatie naar voren komt dat voor deze cliënt een uitgebreider onderzoek naar de zintuiglijke prikkelverwerking wenselijk is, dan kunnen wij dit voor u uitvoeren. Zie hiervoor het product 'Observatie zintuiglijke prikkelverwerking'.

Indien uit de eerste consultatie naar voren komt dat er voor een cliënt verder onderzoek naar ondersteunende hulpmiddelen gedaan moet worden dan kunnen wij hierin ondersteunen middels het opstellen van een functionele indicatiestelling. Zie hiervoor het product 'Voorziening op maat'.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. klik hier